HAŠLERKY: Súťaž o 4x skúter VESPA a 30x kuchynský robot

SKRÁTENÁ PRAVIDLÁ
– Súťaž prebieha v období od 4. 1. do 28. 2. 2021 vo všetkých predajniach (vr. e-shopov) výhradne na území Slovenskej republiky.
– Kúpte minimálne 2 ks akéhokoľvek výrobku značky Hašlerky (pričom nezávisí na zakúpené kombinácii. Je možno sa zúčastniť pri kombinácii zakúpenia vreckov aj krabičiek, či dražé alebo produktov len z jedného radu) a uschovajte si doklad o tomto súťažnom nákupe.
– Následne zašlite súťažnej SMS v tvare: HASLERKY(medzera)DÁTUM(medzera)ČAS na telefónne číslo +421 902 028 082. (DÁTUM = dátum nákupu uvedený na účtenke v tvare DDMM; ČAS = čas nákupu uvedený na účtenke v tvare HHMM). Príklad súťažnej SMS: HASLERKY 0201 1703.
V súťaži sú rozdeľované dva druhy výhier: Motocykel Vespa Primavera 50 (Do súťaže sú vložené 4 ks tejto výhry) a Kuchynský robot ETA Gratus 0028 90030 Titanium (Do súťaže je vložených 30 ks tejto výhry). Počas celej Súťaže môže jeden konkrétny Súťažiaci vyhrať iba 1x. Výhry sú spoločné pre Českú a Slovenskú republiku.
Do súťaže je vložených celkovo 34 ks výhier s tým, že každý oprávnený výherca získa vždy 1 ks výhry. Počas celej súťaže môže jeden konkrétny súťažiaci vyhrať iba 1x.
Výhra Motocykel Vespa Primavera 50 podlieha dani z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať v súlade s týmto zákonom, výhra takisto podlieha odvodu do zdravotnej poisťovne v zmysle zákona č.580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Výhra, ktorú dostane výherca predstavuje výhru pred zdanením.

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Súťaž končí: 28.02.2021

CHCEM SÚŤAŽIŤ

 

 

Zdroj: Ilustračný obrázok, pravidlá súťaže: nestle.cz/sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *